:

Hur lagar man koppar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lagar man koppar?
  2. Hur löda koppar?
  3. Kan man löda kopparrör?
  4. Kan man svetsa i koppar?
  5. Hur bockar man kopparrör?

Hur lagar man koppar?

Behöver man ändå putsa ett kopparföremål är det viktigt att se till så att putsmedlet man använder inte innehåller slipmedel. Mässing får man om man blandar koppar med zink. Det ger en gulfärgad metall som är lätt att gjuta, tänja och hamra. Mässing kan även legeras med tenn och bly.

Hur löda koppar?

Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.) Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål.

Kan man löda kopparrör?

För att koppla ihop kopparrör kan man använda muttrar och stödhylsor, men det är både snabbare och billigare att löda ihop rören. Men tänk på att det inte är lämpligt att använda öppen eld överallt. Kopparröret måste vara helt rent och putsat innan man löder, annars blir kopplingen inte tät.

Kan man svetsa i koppar?

Vid svetsning av koppar bör arbetsstycket kraftigt förvärmas. Förvärm till cirka 500-600°C. TIG-svetsning är en vanlig svetsmetod men även svetsning MIG-tråd, trådelektrod eller belagd elektrod förekommer. Det går även bra att löda.

Hur bockar man kopparrör?

För bockning av kopparrör bör man använda specialverktyg, oberoende av rörets hårdhetstillstånd. Medsådant kan hårddraget kopparrör,