:

Vad menas med följande behov kulturella?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med följande behov kulturella?
  2. Vad är kulturella faktorer?
  3. När man är medveten om hur kulturella skillnader påverkar mötet och förändrar både förväntningar och synen på omsorg har man?
  4. Varför är det viktigt med kultur inom vård och omsorg?
  5. Varför behöver du kunskap om olika kulturer när du arbetar inom vård och omsorg?

Vad menas med följande behov kulturella?

Den utgår från ett perspektiv där mänskliga rättigheter är i fokus. Kulturella faktorer kan påverka behoven av vård och omsorg, och i bemötandet av personer med psykossjukdom från andra kulturer behöver personalen kunskap om hur detta kan påverka upplevelser av psykisk sjukdom.

Vad är kulturella faktorer?

Samhället är uppbyggt av en överlappande konstellation av grupperingar, varje grupp med dess egna kulturella särdrag vilka inkluderar de tidigare nämnda tecken och symboler, värderingar, normer, traditioner och språk.

När man är medveten om hur kulturella skillnader påverkar mötet och förändrar både förväntningar och synen på omsorg har man?

För att kunna ge god och rättvis omvårdnad till alla anser vi att sjuksköterskan behöver vara medveten om att det finns kulturella skillnader i hur patienter uttrycker och ser på smärta. Sjuksköterskan behöver därför ha mer än enbart den egna kulturen som referensram.

Varför är det viktigt med kultur inom vård och omsorg?

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg.

Varför behöver du kunskap om olika kulturer när du arbetar inom vård och omsorg?

Vårdpersonalen ska fokusera på att identifiera relevanta attityder, värderingar, övertygelser och beteenden hos specifika kulturgrupper. Kunskap om olika kulturer kan hjälpa vårdpersonalen att få förståelse för hur patienter inom respektive kultur vill bli bemötta eller inte (Betancourt et al., 2003).