:

Är EPS kapillärbrytande?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är EPS kapillärbrytande?
  2. När började man använda cellplast?
  3. Hur tunt kan man gjuta EPS betong?
  4. När använder man EPS?
  5. Vad är Cellplastskivor?
  6. När kom frigolit?
  7. Är cellplast dränerande?
  8. Kan man gå på EPS betong?

Är EPS kapillärbrytande?

Tack vare att EPS-cellplast är kapillärbrytande behöver det material som används som dränerande skikt inte vara tvättat. Vid grundisolering med EPS-cellplast är kraven på underlaget mindre.

När började man använda cellplast?

Cellplast under konstruktionen började användas under 1970-talet och det var ett kostnadseffektivt och hållfast material som ersatte elefantmattan (pressad mineralullsskiva) som fram tills dess hade varit det material man isolerade grunden med. Cellplasten kunde vara av antingen EPS eller XPS typ.

Hur tunt kan man gjuta EPS betong?

Vid kombination med slipsats minimum 30 mm, alternativt 30 mm vid kombination med avjämningsmassa minimum 20 mm. Vid läggning direkt på mark, på ett kapillärbrytande skikt som makadam/singel och markduk, rekommenderas dock minst 150 mm EPSCement® för att erforderlig värmeisolering skall uppnås.

När använder man EPS?

EPS (Encapsulated PostScript) EPS används oftast för vektorgrafik och rastergrafik och är ett öppet format vilket gör att det kan användas i flera programvaror, exempelvis av Adobe Illustrator och Photoshop. Formatet är i princip samma som TIFF bara att den här filtypen är klar för tryck.

Vad är Cellplastskivor?

Cellplast, ibland kallad skumplast, är en typ av plast. Frigolit och Ecoprim är båda cellplaster. Cellplast indelas i mjuk och hård cellplast. Den mjuka cellplasten används i madrasser och möbelstoppning (se skumgummi), medan den hårda cellplasten används i väggisolation (till exempel i kylskåp).

När kom frigolit?

Polystyren är en vida använd plast. Styren är en petroleumprodukt som började att användas kommersiellt under 1940-talet. Under andra världskriget hade det en stor betydelse för produktionen av syntetiskt gummi. Styren förekommer naturligt i många födoämnen [7].

Är cellplast dränerande?

Därför kallas det för kapillärbrytande. Cellplast binder inte heller vatten likt betong eller matjord. Dränerande material är dock material som släpper igenom vatten enkelt.

Kan man gå på EPS betong?

EPSCement® kan läggas fasta underlag såsom betong, lättbetong, klinkerplattor och golvspackel och skall då läggas med vidhäftning mot underlaget. EPSCement® kan även läggas icke formstabila underlag såsom trä och underlag med lös eller delvis lös yta och skall då läggas i flytande konstruktion.