:

Hur många strängar har en altfiol?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många strängar har en altfiol?
  2. Vad är skillnaden på violin och viola?
  3. Vad kallas det när man inte spelar med stråke utan knäpper på strängarna på fiolen?
  4. Hur många strängar har en cello?
  5. Vad kallas när man knäpper på strängar?
  6. Vilka strängar har en cello?

Hur många strängar har en altfiol?

Fiolen har vanligen fyra strängar, oftast stämda i kvinter med strängarna g (lägst), d', a' och e" (högst). Noter för fiol skrivs oftast i G-klav (diskantklav). Ljudet skapas oftast genom att en stråke dras mot strängarna. Det är också relativt vanligt att man knäpper på strängarna med pekfingret (pizzicato).

Vad är skillnaden på violin och viola?

Fiol som också kallas violin är det minsta stråkinstrumentet med den ljusaste klangen, och spelas i huvudsak med stråke. Viola som också kallas altfiol är en större variant av fiol. Den har en mörk och varm klang och låter ganska likt cellon.

Vad kallas det när man inte spelar med stråke utan knäpper på strängarna på fiolen?

spela martellato ("hamrat"), spiccato ("hoppande"), leggiero (lätta, luftiga, liggande stråk), etc. Man kan spela utan stråke också. Då knäpper man i stället med fingrarna på strängarna och resultatet är ett kort, distinkt ljud, som kallas pizzicato.

Hur många strängar har en cello?

Strängarna är stämda i kvinter, nerifrån och upp C, G, d och a. Cellons register spänner över fyra och en halv oktav, flageoletter inte medräknat.

Vad kallas när man knäpper på strängar?

Knäppta stränginstrument, då man knäpper på strängarna med fingrarna eller med plektrum. Anslagna stränginstrument, då strängen anslås med en hammare. Hit hör piano och hackbräde. Stråkinstrument, då man får strängen att vibrera med hjälp av en stråke som dras över strängarna.

Vilka strängar har en cello?

Strängarna är stämda i kvinter, nerifrån och upp C, G, d och a. Cellons register spänner över fyra och en halv oktav, flageoletter inte medräknat. Den har vanligtvis en varm och fylligt klingande ton, och dess stora tonregister gör att den lämpar sig mycket väl både som solo- och ensembleinstrument.