:

Vad är plenum riksdagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är plenum riksdagen?
 2. När är omröstningen i riksdagen?
 3. När beslutas budgeten?
 4. Hur går arbetet i riksdagen till?
 5. Vilka utskott finns det i Sverige?
 6. Varför dömer HD i plenum?

Vad är plenum riksdagen?

​Allmänt om plenum. Plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i plenum.

När är omröstningen i riksdagen?

De ärenden som riksdagen ska ta ställning till bygger oftast på förslag från regeringen, propositioner, och från ledamöter, motioner. De förbereds i utskott innan det blir debatt och beslut i kammaren. När ledamöterna har debatterat klart är det dags för omröstning.

När beslutas budgeten?

I slutet av november beslutar riksdagen först hur höga statens utgifter får vara totalt och hur mycket pengar som ska gå till de olika utgiftsområdena. Riksdagen beslutar då också om en beräkning av statens inkomster.

Hur går arbetet i riksdagen till?

En stor del av det politiska arbetet sker inom riksdagspartiernas partigrupper och i de 15 utskotten. I utskotten förbereder ledamöterna alla beslut som riksdagen fattar. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut är det dags för alla riksdagens ledamöter ta ställning till förslaget i kammaren.

Vilka utskott finns det i Sverige?

Varje utskott arbetar med frågor inom ett antal ämnesområden.

 • Arbetsmarknadsutskottet.
 • Civilutskottet.
 • Finansutskottet.
 • Försvarsutskottet.
 • Justitieutskottet.
 • Konstitutionsutskottet.
 • Kulturutskottet.
 • Miljö- och jordbruksutskottet.

Varför dömer HD i plenum?

HD avgör frågor i plenum när domstolens tidigare praxis ska ändras, eller när en fråga har särskild betydelse för rättstillämpningen. Pleniavgöranden är mycket ovanliga i de högsta domstolarna i Sverige. Sedan 1987 har HD hållit plenum bara tre gånger.