:

När skolan gör skillnad Sabine Gruber?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När skolan gör skillnad Sabine Gruber?
  2. Vad är kränkande behandling i skolan?
  3. Vad är jämställdhet i förskolan?
  4. När skolan gör skillnad skola Etnicitet och institutionell praktik PDF?
  5. Vad gäller vid kränkande behandling?
  6. Vad är jämställdhet för barn?
  7. Kan man anmäla en lärare?

När skolan gör skillnad Sabine Gruber?

Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Sabine Gruber. Doktorsavhandling, 2007.

Vad är kränkande behandling i skolan?

Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Vad är jämställdhet i förskolan?

Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola.

När skolan gör skillnad skola Etnicitet och institutionell praktik PDF?

I juli 2008 släpptes boken När skolan gör skillnad - Skola, etnicitet och institutionell praktik skriven av Sabine Gruber. Det är den 1a upplagan av kursboken. Den är skriven på svenska och består av 192 sidor djupgående information om pedagogik. Förlaget bakom boken är Liber som har sitt säte i Solna.

Vad gäller vid kränkande behandling?

Om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling är huvudmannen skyldig att snabbt vidta åtgärder. De ska leda till att kränkningarna upphör helt. Vilka åtgärder som behövs beror på vad utredningen visar. genomföra disciplinära åtgärder enligt skollagen respektive de arbetsrättsliga reglerna.

Vad är jämställdhet för barn?

Jämställdhet handlar om att lägga till och skapa ett större handlingsutrymme, vad vi kan göra, säga och drömma om. Helt enkelt hur vi kan påverka vårt eget liv och det samhälle vi lever i. Vad är jämställdhet? Jämställdhet betyder att alla barn är lika mycket värda.

Kan man anmäla en lärare?

Den som vill anmäla en lärare eller förskollärare gör det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till LAN.