:

Hur många kurser i undersköterska utbildning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur många kurser i undersköterska utbildning?
 2. Vilka ämnen behöver man för undersköterska?
 3. Vilka ämne behöver man för att komma in på vård och omsorg?
 4. Vad kan man plugga till om man är undersköterska?
 5. Vilka kurser finns i vård och omsorg?

Hur många kurser i undersköterska utbildning?

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända.

Vilka ämnen behöver man för undersköterska?

För att bli behörig till ett yrkesförberedande program, i det här fallet Vård- och omsorgsprogrammet, behöver man godkänt i Svenska/svenska som andra språk, Engelska, Matte och minst 5 andra ämnen. Har du detta blir du behörig att söka till programmet. - Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

Vilka ämne behöver man för att komma in på vård och omsorg?

I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Vad kan man plugga till om man är undersköterska?

Det finns många olika yh-utbildningar inom vård och du kan bland annat studera till:

 • Tandsköterska.
 • Sjuksköterska.
 • Undersköterska.
 • Social omsorg (t. ex. behandlingspedagog)
 • Medicinsk sekreterare / vårdadministratör.
 • Äldreomsorg.

Vilka kurser finns i vård och omsorg?

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk samt vård och omsorg.