:

Vad är GABA receptorer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är GABA receptorer?
  2. Var i kroppen produceras GABA?
  3. Vad är GABA signalsubstans?
  4. Är GABA farligt?
  5. Vilka livsmedel innehåller GABA?
  6. Vad har GABA för funktion?
  7. Varför ta GABA?

Vad är GABA receptorer?

GABAA-receptorn är en så kallad jonkanal som släpper igenom kloridjoner när den aktiveras av GABA. Då blir cellytan, där receptorn sitter, mindre känslig för stimulering – dess förmåga att vidarebefordra nervsignaler dämpas. Bensodiazepiner förstärker denna effekt.

Var i kroppen produceras GABA?

Dessa negativa effekter ger symtom och sjukdomar. GABA-steroider bildas hos kvinnor från gulkroppen i äggstocken och vid stress från binjurebarken hos både män och kvinnor.

Vad är GABA signalsubstans?

GABA, eller gammaaminosmörsyra, är den viktigaste signalsubstansen med hämmande effekt i nervsystemet och det är något som finns naturligt i kroppen. Eftersom den motverkar att nervceller överstimuleras så kan den minska oro och ångest. En effekt GABA kan ha är alltså att man känner sig lugn och mindre stressad.

Är GABA farligt?

Det man vet är att GABAs lugnande effekt på vårt nervsystem kan förstärkas med bland annat alkohol. Därför bör du aldrig konsumera höga doser GABA i samband med alkohol. Särskilt försiktig ska du vara om du tar någon typ av medicin. Kolla alltid med din läkare innan du tar ett tillskott av GABA.

Vilka livsmedel innehåller GABA?

GABA finns som sagt naturligt i kroppen men även i vissa livsmedel som innehåller näringsämnen som främjar GABA-nivåerna. Exempelvis rotfrukter, kålväxter, mörkgröna bladgrönsaker, frön och fullkorn men även mat som fermenterats, så som yoghurt, kefir, surkål och kombucha.

Vad har GABA för funktion?

GABA är en förkortning på Gamma-aminosmörsyra (Gamma-aminobutyric acid), vilket är en så kallad smörsyra och den viktigaste hämmande signalsubstansen i nervsystemet som bidrar med en lugnande effekt. Karaktärsdrag som kännetecknar en GABA-dominant person är att de (när de är i balans) är just - balanserade.

Varför ta GABA?

Varför GABA? Det finns flera positiva effekter med att ta ett tillskott av GABA. Dess lugnande effekt på vårt nervsystem visar sig inte bara genom en minskad känsla av oro och en ökad sömnkvalitet, utan GABA kan även ha en positiv påverkan på din träning och återhämtning.