:

Hur mycket CSN får jag sommarkurs?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket CSN får jag sommarkurs?
  2. Kan man läsa flera sommarkurser?
  3. Hur många HP är Sommarterminen?
  4. Hur är det att läsa sommarkurs?
  5. Kan man läsa flera fristående kurser samtidigt?
  6. Kan man bli antagen till flera fristående kurser?
  7. Kan man hoppa av sommarkurs?
  8. När börjar sommarkurser?

Hur mycket CSN får jag sommarkurs?

Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du har rätt till. Här ser du några exempel: Om du läser en sommarkurs på 15 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor. Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 7 veckor, får du studiemedel på heltid i 5 veckor.

Kan man läsa flera sommarkurser?

Du kan anmäla dig till max 6 sommarkurser. Om du sedan blir antagen kan du läsa max 23 hp under en sommar, vilket motsvaras av 3 kurser på vardera 7,5 hp.

Hur många HP är Sommarterminen?

Totalt kan en sökande antas till 23 högskolepoäng under en sommartermin.

Hur är det att läsa sommarkurs?

Skippa sommarjobbet – lev på CSN Då kan det vara en bra idé att söka en sommarkurs! Även om du skulle få ett jobb är det bra att ha en plan B för vad du ska göra under sommaren. När du läser en sommarkurs har du rätt till CSN om du uppfyller dessa krav: Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel.

Kan man läsa flera fristående kurser samtidigt?

Det går bra att läsa fristående kurser på högskola/universitet och max antal högskolepoäng per termin som du kan bli antagen till är 45 hp. Det motsvarar 150% studietakt. Normal studietakt (heltid) = 30 hp per termin. På heltid kan du läsa fyra stycken 7.5 hp kurser samtidigt under en termin.

Kan man bli antagen till flera fristående kurser?

Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin Du får läsa flera kurser eller program samtidigt om du vill, så att du läser på mer än heltid. Som mest kan du bli antagen till 45 hp per termin. När du blivit antagen till 45 hp stryks de utbildningar som du satt längre ner.

Kan man hoppa av sommarkurs?

Om du hoppar av utan att avregistrera dig Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Om du avbryter dina studier och inte avregistrerar dig inom tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen.

När börjar sommarkurser?

Anmälan till sommarkurser Du anmäler dig mellan 18 februari och via antagning.se. Tänk på att du kan anmäla dig till max 6 sommarkurser. Om du sedan antas kan du läsa max 23 högskolepoäng under en sommar. Om du går ut gymnasiet i juni kan du inte söka sommarkurser förrän du har fått ditt betyg.