:

Vad är ett Pyramidset?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Pyramidset?
  2. Är det bra med Dropset?
  3. Varför ska man köra superset?
  4. Vad är ett superset?
  5. Vad är Pyramidintervaller?

Vad är ett Pyramidset?

Pyramidset. Du börjar med en lägre vikt och utför ett högre antal repetitioner, för att sedan för varje set öka vikten vilket även leder till att du klarar färre repetitioner. Efter ett tag når du en topp varvid du vid efterföljande set återigen minskar vikten och ökar antalet repetitioner.

Är det bra med Dropset?

Om man är ute efter ökad muskeltillväxt med minimal tidsåtgång, så kan man med fördel använda sig av dropset i sin styrketräning. Det skriver forskarna bakom en studie, där de har jämfört effekten av 6 veckors träning med dropset vs. en vanlig modell med 3 set à 12 repetitioner per övning.

Varför ska man köra superset?

Varför ska man köra superset? Varför man ska köra superset är för att de sparar tid genom att minska vilointervallet mellan två övningar. Att förkorta viloperioden mellan seten kommer att öka intensiteten genom att utföra mer arbete på kortare tid.

Vad är ett superset?

I ett superset hoppar du normalt mellan två övningar samtidigt, detta kan antingen vara två olika muskelgrupper, exempelvis biceps och triceps. Ett superset kan även vara grupperat i två övningar för samma muskelgrupp.

Vad är Pyramidintervaller?

Pyramidintervaller á la 1+2+3+4+4+3+2+1. Det här passet tränar både snabbhet och fartuthållighet. Upplägget innebär en variation av tempo och duration, vilket gör att tiden upplevs gå otroligt fort. Genom att det börjar kort, stegrar, och sedan kortas ner igen så upplevs de sita intervallerna mentalt enklare.