:

Vad är HTML taggar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är HTML taggar?
  2. Hur skriver man HTML-kod?
  3. Vad är skillnaden mellan ett märkspråk och ett programmeringsspråk?
  4. När uppfanns HTML?
  5. Vad är skillnaden på frontend och backend?
  6. Är HTML programmering?

Vad är HTML taggar?

HTML taggar används först och främst för att informera webbläsare på vilken plats konkreta innehåll bör vara synliga. De taggarna placeras vanligen på början av dokument samt till slutet av det och de skrivs mellan tecken < >. Sidans resp. dokuments innehåll samt andra taggar de innehåller finns mellan de två taggarna.

Hur skriver man HTML-kod?

Skapa en HTML-fil

  1. Välj Arkiv > Nytt och välj sedan Format > Gör till ren text i appen Textredigerare på datorn.
  2. Skriv HTML-koden.
  3. Välj Arkiv > Spara, skriv ett namn följt av filnamnstillägget . html (skriv till exempel index. ...
  4. När du blir tillfrågad om vilket filnamnstillägg som ska användas klickar du på Använd . html.

Vad är skillnaden mellan ett märkspråk och ett programmeringsspråk?

Ett programmeringsspråk syftar till till skillnad från märkspråk på att själv göra något, att utföra något slags kommando. Ett märkspråk som HTML är endast beskrivande, och kan därför inte kallas för ett programmeringsspråk.

När uppfanns HTML?

Det var genom det av Tim Berners-Lee föreslagna World Wide Web, med HTML som märkspråk, och spridningen av Internet på 1990-talet som hypertext slog igenom hos allmänheten.

Vad är skillnaden på frontend och backend?

Men än så länge kan vi ganska enkelt definiera den tydligaste skillnaden mellan frontend och backend, och det är att frontend är det som användaren ser och interagerar med i sin webbläsare och backend är det som aldrig når användarens dator utan stannar på servern.

Är HTML programmering?

HTML (Hyper Text Mark-up Language) är inte ett programmeringsspråk, som namnet antyder, det är ett markeringsspråk (som förklaras nedan). Enkelt uttryckt är HTML en kod som beskriver hur en viss webbsida ser ut.