:

Finns det någon som har erfarenhet av skolan och funktionsnedsättning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Finns det någon som har erfarenhet av skolan och funktionsnedsättning?
  2. Hur många elever har NPF?
  3. Vilka olika skolor med specialpedagogisk inriktning finns det att tillgå för människor med funktionsnedsättningar?
  4. Hur många barn har en NPF diagnos?
  5. Hur många barn i varje klass har NPF?

Finns det någon som har erfarenhet av skolan och funktionsnedsättning?

Personalens kompetens om olika funktionsnedsättningar och hur inlärningen påverkas av detta är varierande. Det finns lärare med mångårig vana, erfarenhet och kunskap om olika elevers funktionsnedsättningar, men det förekommer också att lärare inte har det.

Hur många elever har NPF?

Konkret innebär det nästan alltid att extra anpassningar och särskilt stöd dras in för de elever som är i störst behov av hjälp för att klara sin skolgång. På så sätt slår man undan benen för många av de drygt 76 000 elever som statistiskt sett har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vilka olika skolor med specialpedagogisk inriktning finns det att tillgå för människor med funktionsnedsättningar?

En del elever med funktionsnedsättning behöver gå i skolor som är anpassade efter deras behov. Det finns till exempel specialskolor för elever med dövhet och omfattande rörelsenedsättning. Särskolor är för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Hur många barn har en NPF diagnos?

Ungefär 10 procent av alla barn i Sverige har någon form av NPF. Det kan handla om ADHD eller en diagnos inom autismspektrat, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörningar och inlärnings- svårigheter som till exempel dyslexi.

Hur många barn i varje klass har NPF?

Var fjortonde elev uppskattas ha en diagnos som ADHD, Tourettes syndrom, autism-spektrumtillstånd där Aspergers syndrom ingår. Det innebär att två till tre elever per klass har svårigheter som ofta inte syns på ytan, men som gör att de är i behov av särskilt stöd.