:

Vad ska jag göra om min kompis tar droger?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska jag göra om min kompis tar droger?
  2. Får lärare skicka hem elever?
  3. Varför vill man ta droger?
  4. Vad ska man göra om någon tar droger?
  5. Får lärare svära till elever?

Vad ska jag göra om min kompis tar droger?

Du kan berätta för en lärare, skolsköterskan, skolkuratorn, någon på en ungdomsmottagning eller din kompis föräldrar. Du kan också kontakta socialtjänsten. Din kompis kanske har sagt att du inte får säga något. Men att berätta för en vuxen är inte att skvallra.

Får lärare skicka hem elever?

Man kan även skicka hem elever vid väldigt extrema fall, men det beslutet måste tas av rektorn. När det gäller äldre elever, på högstadiet och gymnasiet, får man inte låta eleven vara i korridoren i mer än en lektion. Elever har skolplikt och rätt till utbildning.”

Varför vill man ta droger?

Problem med hälsa, familj, relationer, och ekonomi i barndomen, är faktorer som kopplas till narkotikabruk. Utredare på Folkhälsomyndigheten har gjort en litteraturöversikt över vilka faktorer som kan kopplas till att unga börjar använda narkotika.

Vad ska man göra om någon tar droger?

Kontakta till exempel elevhälsan eller en ungdomsmottagning om du har det jobbigt. De flesta av de ställen som hjälper personer med alkohol- eller drogproblem kan också hjälpa dig som är kompis, syskon eller partner. Det finns flera ställen som du kan mejla, ringa eller chatta med om alkohol och droger.

Får lärare svära till elever?

Får en lärare svära i klassrummet? Svar: Det är inte förbjudet, men läraren ska vara en förebild för eleverna så det är inte bra.