:

Vilka är redovisningens produkter?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är redovisningens produkter?
  2. Vad är en Redovisningsenhet?
  3. Vad är en Resultatreglering?
  4. Hur går redovisning till?
  5. Vad är en resultaträkning och vad innehåller den?
  6. Vad är bestående tillgång?
  7. Vad ingår i finansieringstillgångar?
  8. Vad gör en Revisionskonsult?
  9. Vad förväntas av en redovisningskonsult?

Vilka är redovisningens produkter?

Den externa redovisningen omfattar bokföring, årsredovisning och i vissa fall även koncernredovisning. Den ska främst utmynna i en resultaträkning och en balansräkning per år, och i vissa fall även i en kassaflödesanalys.

Vad är en Redovisningsenhet?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.

Vad är en Resultatreglering?

Resultatregleringar (siirtosaamiset/siirtovelat) Poster som innehåller fordringar och skulder som berör räkenskapsårets verksamhet men som förfaller till betalning följande räkenskapsår.

Hur går redovisning till?

Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag. Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna. årsbokslut eller årsredovisning.

Vad är en resultaträkning och vad innehåller den?

Resultaträkningen visar hur stora intäkter företaget har haft under perioden, hur stora kostnaderna har varit och på sista raden ser du om företaget har gjort en vinst eller en förlust. Däremot visar resultaträkningen inte hur stora tillgångar eller skulder ditt företag har, det hittar du i stället i balansräkningen.

Vad är bestående tillgång?

Under bestående aktiva finns sådan egendom som genererar inkomst åt företaget under flera år. Bland immateriella tillgångar presenteras t. ex. utvecklingsutgifter och goodwill.

Vad ingår i finansieringstillgångar?

Finansieringstillgångar är kontanta medel, fordringar samt finansieringsmedel som tillfälligt är i annan form.

Vad gör en Revisionskonsult?

Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Vad förväntas av en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult, som ofta felaktigt kallas revisor, är en person som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Tjänsterna kan innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammaställa årsredovisningar.