:

Hur många timmar är arbetstidsförkortning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många timmar är arbetstidsförkortning?
  2. När tjänas arbetstidsförkortning in?
  3. Är det lag på arbetstidsförkortning?
  4. Är arbetstidsförkortning semesterlönegrundande?
  5. Vad händer om man inte tar ut arbetstidsförkortning?

Hur många timmar är arbetstidsförkortning?

Om arbetstagaren arbetar 40 procent av den tiden ska arbetstagaren arbeta drygt 69 timmar per kalendermånad. Arbetstidsförkortningen blir 173 timmar gånger 60 procent = 103,8 timmar. Arbetstiden kan därmed variera varje vecka men på en kalendermånad får den inte uppgå till mer än lite drygt 69 timmar (69,2timmar).

När tjänas arbetstidsförkortning in?

Arbetstidsförkortningen som tjänas in på grund av nattarbete har olika regler uppställda beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. På Transportavtalet krävs det en överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare för att kunna lägga ut ledigheten.

Är det lag på arbetstidsförkortning?

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

Är arbetstidsförkortning semesterlönegrundande?

En anställd tjänar normalt inte in till arbetstidsförkortning när han har semester och semesterlönen är normalt inte grundande för avsättning till arbetstidskonto.

Vad händer om man inte tar ut arbetstidsförkortning?

Ledigheten får tas ut, med utgående lön, efter överenskommelse med din arbetsgivare. Till skillnad mot semesterdagar så kan man inte spara sin arbetstidsförkortning till nästkommande år. Om du slutar på jobbet utan att ha tagit ut din arbetstidsförkortning så har du rätt till ersättning istället.