:

Vad är kompenserande löneskillnader?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kompenserande löneskillnader?
  2. Vad ska lönen baseras på?
  3. Vad tjänade män 1970?
  4. Varför höjs inte lönen?
  5. Vad tjänade man på 70 talet?
  6. Vad tjänade man 1985?

Vad är kompenserande löneskillnader?

Kompenserande löneskillnader Parallellt kan arbeten som är mer åtråvärda locka arbetare trots en lägre lön (England, 1992). Adam Smith (1776) presenterade begreppet kompenserade löneskillnader. Han menade att arbeten med nackdelar, såsom hård fysisk ansträngning, kräver högre löner.

Vad ska lönen baseras på?

När en chef på ett företag eller en arbetsplats sätter lönen för en medarbetare brukar man säga att tre faktorer är viktiga: hur väl arbetet är utfört, vilken kompetens som krävs för arbetet samt hur stor tillgången är på personer med liknande kompetens.

Vad tjänade män 1970?

Vid 1970-talets början var medellönen för en adjunkt i gymnasieskolan nästan 24 000 kronor i månaden, om vi räknar om lönen till dagens penningvärde. 1990, 20 år senare, hade medellönen per månad sjunkit till ungefär 21 000 kronor.

Varför höjs inte lönen?

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen reglerar det hur mycket du ska ha i lön. Finns det inget kollektivavtal kan arbetsgivaren i princip ge dig hur låg lön som helst eftersom Sverige inte har några lagstiftade minimilöner.

Vad tjänade man på 70 talet?

1975 var månadslönen för tjänstemän 5662 kronor för män och 3780 kronor för kvinnor.

Vad tjänade man 1985?

Genomsnittlig månadslön

ÅrPrivat sektorOffentlig sektor
Heltidsanställda tjänstemän inom gruv- och tillverkningsindustrinStatsanställda
198712 78411 130
198612 07310 358
198511 3239 724