:

Vad heter de nordiska gudarna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter de nordiska gudarna?
  2. Vad bestäms i det Nordiska rådet?
  3. Vad är den nordiska modellen?
  4. Var finns det Nordiska rådets sekretariat?
  5. Vem är Finlands representant i det Nordiska rådet?

Vad heter de nordiska gudarna?

Tor, Oden och Freja är troligen de tre mest kända nordiska gudarna, men känner du till resten? Vi ger dig en överblick över de viktigaste gudarna, som vikingarna gjorde allt för att behaga. Tor, Oden och Freja är troligen de tre mest kända nordiska gudarna, men känner du till resten?

Vad bestäms i det Nordiska rådet?

Nordiska rådet, som leds av ett presidium, samlas till två årliga möten; temasession och ordinarie session, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna skall finna lösningar på.

Vad är den nordiska modellen?

Den nordiska modellen är och har varit vårt unika sätt att organisera våra samhällen i Norden. Den bygger på en kombination av ansvarsfull ekonomisk politik, välfärd och starka parter på arbetsmarknaden. Dessa tre pelare samspelar och stödjer varandra i en form av ömsesidigt beroende.

Var finns det Nordiska rådets sekretariat?

Nordiska rådets sekretariat ligger i Köpenhamn i samma lokaler som Nordiska ministerrådets sekretariat. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.

Vem är Finlands representant i det Nordiska rådet?

Finlands delegation i Nordiska rådet

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxSvenska riksdagsgruppen
Heidi Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxSocialdemokratiska riksdagsgruppen