:

Vad är Produktskada?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Produktskada?
  2. Hur lång tid gäller produktansvar?
  3. Vad har vi för produktansvar som företagare?
  4. Vad är Produktansvarslagen?
  5. Vad menas med produktansvar för kemikalier?

Vad är Produktskada?

När en köpt, eller hyrd, produkt orsakar skador på person eller egendom föreligger en produktskada. Ett klassiskt juridiskt problem är enligt vilka regler sådana skador skall bedömas. Produktansvaret kan sägas röra sig mellan det inom- och det utomobligatoriska rättsområdet.

Hur lång tid gäller produktansvar?

Talan om ersättning måste dock väckas inom tio år från det att den som påstås vara skadeståndsskyldig satte den skadegörande produkten i omlopp. Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning. Lag ().

Vad har vi för produktansvar som företagare?

Produktansvaret innebär att de företag som sålt, importerat eller tillverkat en produkt bär ansvaret för skador som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. Känn dig trygg med att vi hjälper dig om din produkt skulle orsaka något. Du får hjälp av våra jurister och för din talan vid ett skadeståndskrav.

Vad är Produktansvarslagen?

Enligt Produktansvarslagen gäller ditt produktansvar för främst personskador, t. ex. om någon gör sig illa när de använder din produkt. Produktansvar kan även gälla för skador på saker, men då måste produkten vara avsedd för ett enskilt syfte och skadan ska ha uppstått när produkten användes för det syftet, t.

Vad menas med produktansvar för kemikalier?

Oavsett om du är en tillverkare, importör eller distributör, så har du ett eget ansvar för de produkter som du säljer i din verksamhet. Du som företagare måste veta att produkterna uppfyller kraven i kemikaliereglerna. Du har ett eget ansvar oavsett varifrån du skaffar råvaror, material eller färdiga produkter.