:

Vad kallas den fetstilta början på en artikel i en tidning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kallas den fetstilta början på en artikel i en tidning?
  2. Vad är syftet med en ingress?
  3. Vad är Ryckcitat?
  4. Vad kan man skriva i en ingress?
  5. Hur gör man en brödtext?

Vad kallas den fetstilta början på en artikel i en tidning?

I de flesta svenska tidningarna inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Den korta ingressen i början av nyhetsartikeln ska göra läsaren nyfiken. Ingressen svarar ofta på två eller tre av frågorna: Vad?

Vad är syftet med en ingress?

Ingressen är den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten.

Vad är Ryckcitat?

Längre citat brukar skrivas som blockcitat (dvs. med ett eget stycke). Som en typografisk effekt kan ett blockcitat framhävas ytterligare. En variant är ett så kallat ryckcitat i form av ett insprängt blockcitat som framhäver en del av innehållet med extra stor text.

Vad kan man skriva i en ingress?

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning. Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress.

Hur gör man en brödtext?

Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext. Brödtexten ska struktureras efter principen en tanke = punkt och en huvudtanke = nytt stycke. Då blir det lagom långa rader, luftigt och överskådligt.