:

Hur felsöker man jordfel?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur felsöker man jordfel?
  2. När är det krav på JFB?
  3. Vad beror jordfel på?
  4. När finns det krav på att installera jordfelsbrytare?
  5. När behövs inte jordfelsbrytare?
  6. Vad gör man om jordfelsbrytaren löser ut?

Hur felsöker man jordfel?

Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes, här finns ett jordfel.

När är det krav på JFB?

Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgades eller ändrades.

Vad beror jordfel på?

Vanliga elfel - och så löser du dem

  • Utlöst jordfelsbrytare. Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. ...
  • Funktionskontroll av jordfelsbrytare. När en jordfelsbrytare är installerad i en anläggning behöver den funktionskontrolleras med jämna mellanrum. ...
  • Trasig huvudsäkring. ...
  • Säkringar som löser ut.

När finns det krav på att installera jordfelsbrytare?

Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla nyproducerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. År 2004 utökades kravet även till elinstallationer som byggs ut eller ändras.

När behövs inte jordfelsbrytare?

Finns risken att uttaget kan komma att bli ett uttag för allmänbruk, ja då ska det installeras jordfelsbrytare. Finns inte risken, då behövs inte jordfelsbrytare installeras för det uttaget. Om man frångår Elinstallationsreglernas riktlinjer, vilket man får, så ska anledningen dokumenteras.

Vad gör man om jordfelsbrytaren löser ut?

Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en viss propp eller slagit till en viss automatsäkring, finns felet troligen i den del av elanläggningen som skyddas av just den proppen eller automatsäkringen. Skruva ur proppen eller slå ifrån automatsäkringen igen och återställ jordfelsbrytaren.