:

Hur tränar man Subscapularis?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur tränar man Subscapularis?
 2. Hur stärka axlarna?
 3. Hur man värmer upp axlar?
 4. Vad är subscapularis?
 5. Vad gör supraspinatus?
 6. Hur värmer man upp överkroppen?

Hur tränar man Subscapularis?

Med inåtrotationer är det muskeln subscapularis som du tränar. Gör så här: Fäst ett D-handtag i dragapparaten och ställ in höjden så att handtaget befinner sig i armbågshöjd. Ställ dig med sidan intill maskinen, och greppa handtaget med den hand som är riktad in mot maskinen.

Hur stärka axlarna?

Stretcha nacken och axlar – tippa huvudet åt sidan

 1. Sänk din kind mot bröstet. Du ska känna att det sträcker längs baksidan av nacken.
 2. Luta varsamt ditt huvud till vänster för att sträcka ut din högra axel.
 3. Håll denna position i 1 minut.
 4. Upprepa på motsatt sida.
 5. Stretcha varje sida 3-5 gånger.
BE

Hur man värmer upp axlar?

Ett band med lätt motstånd är idealt för uppvärmning. Gör utåtrotation av axeln med bandet, det hjälper till att värma upp rotator-cuffen och axelleden. Det kan också hjälpa till genom att stretcha och värma upp den bakre delen av deltamusklen (den stora axelmuskeln) och M.

Vad är subscapularis?

Subscapularis är en av rotatorkuffmusklerna som ansvarar för att stabilisera skulderleden. Muskeln roterar överarmen in över skulderleden, en rörelse man gör när man håller armbågen nära kroppen samtidigt som man vrider underarmen till motsatta sidan av kroppen.

Vad gör supraspinatus?

Muskeln Supraspinatus lyfter armen utåt-uppåt från sidan av kroppen, vilket kallas elevation. Under denna rörelse och framför allt då armen är rakt ut från kroppen kläms supraspinatussenan mot ”taket” i det trånga hålrum den skall glida genom. Är då senan svullen och känslig så uppstår smärta.

Hur värmer man upp överkroppen?

Den allmäna uppvärmningen kan vara aktiva rörlighetsövningar, snabb gång, cykling, jogging, rodd eller någon annan slags uppvärmningsmaskin. Det kan vara bra att tänka på att välja en uppvärmningsform där man aktiverar överkroppen om man har tänkt sig att träna ett styrkepass för överkroppen.