:

Hur luktar Cuprinol?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur luktar Cuprinol?
  2. Vem tillverkar cuprinol?
  3. Hur luktar krypgrund?
  4. Hur luktar tryckimpregnerat?
  5. Hur luktar fenol?

Hur luktar Cuprinol?

Om Pentaklorfenol Det finns t. ex i Cuprinol som användes ofta under den här tiden. När ämnet omvandlats till pentakloranisol (PCA) avger det en bitter lukt inomhus som kan upplevas som mögellukt.

Vem tillverkar cuprinol?

AkzoNobel är ett globalt färgföretag med verksamhet i mer än 150 länder. I Sverige finns anställda på sex olika orter och fabriker finns i Malmö, Angered och i Kristinehamn. Vi har även flera egna butiker, bland våra varumärken finns bland andra International, Cuprinol, Nordsjö och Sikkens.

Hur luktar krypgrund?

För hög fukthalt i luft och material i krypgrunder leder ofta till avvikande och elak lukt. Lukterna kan alstras av allt från markmaterial, grundmurar, trä och isolering till träskyddsmedel, bakterier, mögel och svamp. Det är sällan man endast har med en lukt att göra, även om luktsinnet inte kan avgöra det.

Hur luktar tryckimpregnerat?

Lukten av fuktigt tryckimpregnerat trä misstar många för mögellukt. Det kan finnas mögel där också, men det är oftast själva träet som luktar. Det kan kännas långt för en lukt att ta sig från krypgrunden till resterande delen av bostaden, men ofta tar den sig upp genom otätheter i golv och väggar.

Hur luktar fenol?

2) Vattenlösning av fenol: Genomträngande lukt och brännande smak, är klar och färglös men blir med tiden oklar. Om vattenhalten överstiger 35 % delar den sig i två skikt. Fenoler är tunga. Eteriska oljor med mycket fenoler, som kanelolja, hör till de få som sjunker till botten i vatten.