:

Hur andas en Havsborstmask?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur andas en Havsborstmask?
  2. Vad äter Havsborstmask?
  3. Var bor Ringmaskar?
  4. Hur andas en sjögurka?
  5. Vad äter en Sandmask?
  6. Hur kan det komma sig att båda kan se dig själv och sanden på botten när du tittar rakt ner i vattnet?

Hur andas en Havsborstmask?

Många havsborstmaskar har någon typ av gälar. Gälarna kan se ut på många olika sätt och förekomma på olika delar av kroppen. Hos havsborstmaskar de- finieras gälar som ytförstorande utväxter med tunna blodkärl där det kan ske ett utbyte av gaser med det omgivande vattnet.

Vad äter Havsborstmask?

De äter plankton som fallit till botten. Masken simmar med karaktäristiska "korkskruvsrörelser". Normalt hittar man den nergrävd i mjuka bottnar. Marenzelleria hittar man ofta på djupa, mjuka bottnar, nergrävda i sedimentet.

Var bor Ringmaskar?

Till gruppen ringmaskar (Annelida) hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. Gruppen utgörs av mer än 15 000 nu levande arter. De lever i havet, i sötvatten eller på land. Ringmaskarnas kroppar är uppbyggda av segment som liknar ringar.

Hur andas en sjögurka?

Sjögurkan är depositionsätare och plockar i sig maten från havsbotten med sina muntentakler. Det kan vara svårt att andas med munnen nere i maten. Det har sjögurkan löst genom att istället andas via anus, genom ett hål som öppnar och sluter sig rytmiskt.

Vad äter en Sandmask?

Sandmasken gräver gångar och äter allt organiskt den hittar. Den kan bli ganska stor, upp till 20 cm, och varierar i färg från gul, svart, röd till rosa.

Hur kan det komma sig att båda kan se dig själv och sanden på botten när du tittar rakt ner i vattnet?

De spolar vattensanden och gör många små genomträngande rörelser när de skall tränga ner i sediment. På så sätt minskar sedimentets motstånd till en tiondel. När de skall förankra sig utnyttjar de det motsatta fenomenet.