:

Hur ser avkastningen för aktieindexobligationer ut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser avkastningen för aktieindexobligationer ut?
  2. Vad anger deltagandegraden för en aktieindexobligation eller en aktieobligation?
  3. Hur fungerar en aktieindexobligation?
  4. Vad är kapitalskyddade placeringar?
  5. Vad betyder deltagandegrad?
  6. Vad påverkar deltagandegraden?
  7. Vad blir konsekvensen för kunden av att det läggs på en överkurs på en kapitalskyddad placering?
  8. Vad är strukturerade?
  9. Vad ger bäst deltagandegrad?

Hur ser avkastningen för aktieindexobligationer ut?

Satsar du 10 000 kronor i en aktieindexobligation är du som regel garanterad att få 10 000 kronor tillbaka. Utöver ditt investerade belopp kan du få en avkastning som är knuten till den marknad du investerar i. Att du i en obligation kan få hög avkastning beror på hur aktieindex-obligationen är byggd.

Vad anger deltagandegraden för en aktieindexobligation eller en aktieobligation?

Vad anger deltagandegraden för en aktieindexobligation/ aktieobligation? Hur mycket en uppgång i aktieindex påverkar aktieindexobligationens/ aktieobligationens värde på slutdagen. Deltagandegraden kan även kallas uppräkningsfaktor, indexfaktor eller indextal.

Hur fungerar en aktieindexobligation?

Den vanligaste formen av aktieindexobligationer innebär att utgivaren av obligationen åtar sig att vid förfall betala tillbaka ett på förhand bestämt lägsta belopp, och att investeraren istället för ränta får ett belopp som beror på hur aktiemarknaden har utvecklats under perioden.

Vad är kapitalskyddade placeringar?

En kapitalskyddad placering passar dig som sparar långsiktigt och vill ta del av olika marknaders utveckling. Den ger dig möjlighet till bra avkastning i kombination med obligationens trygghet. Avkastningen kan vara kopplad till olika tillgångsslag och marknader, till exempel aktier, råvaror, valutor eller räntor.

Vad betyder deltagandegrad?

Deltagandegrad – hur stor del av uppgången du får ta del av När en kapitalskyddad placering startar fastställs en så kallad deltagandegrad. Deltagandegraden anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i underliggande marknad som du får ta del av.

Vad påverkar deltagandegraden?

Deltagandegraden speglar hur stor hävstång du får mot underliggande tillgång. Alltså hur stor del av uppgången för underliggande tillgång som du får ta del av. Om underliggande tillgång utvecklas positivt multipliceras denna med deltagandegraden för att få fram slutvärdet.

Vad blir konsekvensen för kunden av att det läggs på en överkurs på en kapitalskyddad placering?

Vid köp av en kapitalskyddad placering Extra – med överkurs – riskerar du att förlora överkursen om marknaden faller då kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet.

Vad är strukturerade?

Generellt sett är strukturerade produkter så kallade ”buy and hold-produkter”, vilket innebär att man köper dem och därefter behåller dem tills de förfaller. Ofta så har strukturerade produkter en sluttid när produkten dör och behåller man produkten till denna dag kallas det för att produkten ”förfaller”.

Vad ger bäst deltagandegrad?

När en kapitalskyddad placering startar fastställs en så kallad deltagandegrad. Deltagandegraden anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i underliggande marknad som du får ta del av. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången på marknaden.