:

När fick Finland sitt namn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När fick Finland sitt namn?
  2. När grundades finska?
  3. När tog Sovjet Karelen?
  4. När blev Finland självständigt från Sovjet?
  5. Vilka länder har Finland tillhört?

När fick Finland sitt namn?

På 1100- och 1200-talen syftade ordet Finland på trakten kring Åbo, landskapet som sedan fick heta Egentliga Finland, medan övriga delar av landet kallades Tavastland, Lappland och Karelen.

När grundades finska?

6 december 1917Finland / Grundades

När tog Sovjet Karelen?

Efter det att det ryska inbördeskriget avslutats och Sovjetunionens bildande 1922, blev den ryska delen av Karelen 1923 den Karelska autonoma socialistiska sovjetrepubliken.

När blev Finland självständigt från Sovjet?

Efter bolsjevikernas statkupp under ledning av V.I. Lenin i Ryssland i november 1917 började en fullständig självständighet för Finland verka allt troligare. Riksdagen godkände Finlands självständighetsförklaring den 6 december 1917.

Vilka länder har Finland tillhört?

Finland var en del av kungariket Sverige från 1249 fram till 1809 då Sverige genom Freden i Fredrikshamn överlät Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland. 1917 förklarade sig Finland självständigt.