:

Hur fungerar Skärmdubblering?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar Skärmdubblering?
 2. Vad är Skärmspegling på tv?
 3. Kan man streama Apple TV utan wifi?
 4. Hur aktiverar man Skärmspegling?
 5. Hur speglar Jag mobilen till TV?

Hur fungerar Skärmdubblering?

1. Dra med fingret (Swipea) diagonalt neråt från övre högra hörn på iPaden. 6. Det som nu visas på iPaden visas även på TV skärmen d.v.s. skärmen är nu delad mellan iPad och Apple TV.

Vad är Skärmspegling på tv?

Om du har Android TV kan du casta innehåll från din telefon, surfplatta och laptop till tv:n. Om du inte har en Android TV kan du läsa om hur du castar innehåll till andra tv-apparater.

Kan man streama Apple TV utan wifi?

Ser du inte inställningsskärmen? Om du inte vill ansluta till wifi under installationen kan du ansluta din Apple TV till din router med en Ethernet-kabel.

Hur aktiverar man Skärmspegling?

När du castar Android-skärmen speglas det som visas på enheten till tv:n så att du kan titta på det där – men i större format....Steg 1: Kom igång

 1. Tryck på Inställningar på Android-enheten.
 2. Skrolla nedåt och tryck på Appar. Google Play-tjänster. ...
 3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På .

Hur speglar Jag mobilen till TV?

Casta från enheten till tv:n

 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som Android TV.
 2. Öppna appen med innehållet som du vill casta.
 3. Leta upp och välj Casta. i appen.
 4. Välj tv:ns namn på enheten.
 5. När Casta. ändrar färg är du ansluten.