:

Kan man få nya Deltidsveckor?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få nya Deltidsveckor?
  2. Vad innebär 60 Veckorsregeln?
  3. Hur många timmar i veckan är 25 %?
  4. Hur många procent är 25 timmar i veckan?
  5. Hur funkar det att stämpla upp?

Kan man få nya Deltidsveckor?

Du som får en ny ersättningsperiod har rätt till 60 nya deltidsveckor. Om du arbetar deltid under en vecka och får ersättning för samma vecka räknas den av från dina 60 deltidsveckor. Om du har fått ersättning för en vecka och inte arbetat eller haft semester under samma vecka räknas inte den som en deltidsvecka.

Vad innebär 60 Veckorsregeln?

60-veckorsregeln Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor. Vi kallar det för deltidsveckor. En vecka som du arbetar så mycket att du inte får ersättning räknas inte som en deltidsvecka.

Hur många timmar i veckan är 25 %?

Är du exempelvis är anställd i genomsnitt 10 timmar per vecka så ska du fylla i 25 procent omfattning. Du räknar ut din anställnings omfattning genom att dividera dina anställningstimmar med 40 och multiplicera kvoten med 100 (dina timmar/).

Hur många procent är 25 timmar i veckan?

Är du exempelvis anställd för att arbeta 22 timmar per vecka på en arbetsplats där heltid motsvarar 40 timmar per vecka ska du fylla i att du arbetar 55 %. Om heltid motsvarar 38,25 timmar per vecka ska du i stället fylla i att du arbetar 58 %.

Hur funkar det att stämpla upp?

60-veckorsregeln ersätter 75-dagarsregeln Normalt kan du som arbetslös få ersättning från a-kassan i upp till 300 ersättningsdagar. Har du ett barn under 18 år får du 150 dagar till, alltså 450 dagar totalt. Om du arbetar deltid räknas i stället veckor.