:

Kan man återanvända trä?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Kan man återanvända trä?
 2. Kan man återvinna furu?
 3. Vilka material kan återanvändas?
 4. Hur återvinns furu?
 5. Vad sorteras trä som?
 6. Vilket material kan återanvändas som Ballastmaterial?
 7. Vad är återvinningsbart?

Kan man återanvända trä?

Förpackningar av trä, till exempel lastpallar, pallkragar och kabeltrummor, återanvänds gång på gång, repareras vid behov och återanvänds tills de är uttjänta. Uttjänta träprodukter kan också flisas sönder eller sönderdelas på annat sätt och återvinnas som råvara exempelvis till spånskivor eller papper.

Kan man återvinna furu?

Träet transporteras till en avfallsanläggning där det sorteras, krossas och återvinns till flis. Metaller, t ex spikar och gångjärn sorterats ut av magneter i en shredderprocess. Träflis används som bränsle för att producera energi eller till att skapa nya träprodukter.

Vilka material kan återanvändas?

Återvinning av material

 • Järn och metall. Metallskrot lämpar sig mycket bra för återvinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar.
 • Farligt avfall. ...
 • Plast. ...
 • Papper. ...
 • Elektronik. ...
 • Bio- och energiåtervinning samt deponi. ...
 • Livsmedelsavfall.

Hur återvinns furu?

Vid rivning eller nedmontering av träprodukter ska dessa antingen återanvändas, materialåtervinnas eller slutligt energiåtervinnas. Vid energiåtervinning frigörs en energimängd som för ett trähus oftast är avsevärt större än åtgången för att producera huset.

Vad sorteras trä som?

Trä med spik, målat trä, masonit, spånskivor, plywood, limträ. Man kan skilja på rent och orent trä (olika tippavgifter). Material som INTE passar här: Tryckimpregnerat trä ska alltid ska sorteras som farligt avfall. Trä med metallramar, ris, stubbar och övrigt trädgårdsavfall.

Vilket material kan återanvändas som Ballastmaterial?

Betong är ett material som både går att återanvända och återvinna. Att återvinna betong är en vanlig process som innebär att betong krossas och sedan används som ballast till ny betong. Denna process kan innebära att betongens kvalitet ändras.

Vad är återvinningsbart?

Om en artikel är återvinningsbar eller ej beror för närvarande på vilka material som har använts för dess framställning. Ju renare materialet är, desto enklare är det att återvinna. Detta gäller till exempel för den aluminium vi använder i vår aluminiumfolie.