:

Får vem som helst sälja kosttillskott?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får vem som helst sälja kosttillskott?
  2. Får man importera kosttillskott?
  3. Vad säger lagen om kosttillskott?
  4. Vad får man inte importera?
  5. Under vilken lagstiftning går kosttillskott?

Får vem som helst sälja kosttillskott?

Det finns inget krav på anmälan eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen är livsmedelstillverkarens ansvar.

Får man importera kosttillskott?

Kosttillskott omfattas av livsmedelslagstiftningen. Import av kosttillskott omges av många EU-gemensamma regler. Anledningen till det omfattande regelverket är främst EU:s syfte att skydda oss EU-medborgare mot såväl prisdumpning som mot sjukdomar och skadedjur.

Vad säger lagen om kosttillskott?

I kontrollen av kosttillskott behöver du också ta hänsyn till andra regler. Förordning (EG) nr om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Vad får man inte importera?

Särskilda regler gäller för vissa varor så som alkohol, tobak, kosttillskott, läkemedel, livsmedel och vapen. En del är förbjudna eller får endast föras in enligt särskilda bestämmelser, ibland kan du även behöva tillstånd.

Under vilken lagstiftning går kosttillskott?

Om lagstiftningen Förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott.