:

Vad står det på talibanernas flagga?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad står det på talibanernas flagga?
  2. Vad är gränsen till Afghanistan?
  3. När blev Afghanistan självständigt?
  4. När antogs Afghanistans flagga?
  5. Vad är Afghanistan i Asien?

Vad står det på talibanernas flagga?

Emblemet i mitten är Afghanistans statsvapen som visar en moské med en öppning, mihrab, mot Mecka. Flaggan antogs den 4 januari 2004 och har proportionerna 2:3. Den nya flaggan var en mindre modifikation av den som antogs av landets övergångsregering 2002 efter talibanregimens fall.

Vad är gränsen till Afghanistan?

Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien, Sydasien eller Mellanöstern. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr, och Kina allra längst i öster.

När blev Afghanistan självständigt?

Landet Afghanistan som vi känner det grundades år 1747, var under en del av 1800-talet brittiskt protektorat och blev självständigt år 1919. År 1979 invaderades landet av Sovjetunionen till stöd för en svag kommunistisk regering.

När antogs Afghanistans flagga?

Afghanistans flagga antogs i samband med att landet fick en ny författning i januari 2004. Flaggan består av tre vertikala band i svart, rött och grönt. Emblemet i mitten är Afghanistans statsvapen som visar en moské med en öppning, mihrab, mot Mecka. Flaggan antogs den 4 januari 2004 och har proportionerna 2:3.

Vad är Afghanistan i Asien?

Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien. Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien, Sydasien eller Mellanöstern. Landet är bergigt och saknar kust.