:

Hur påverkar planekonomi samhället?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar planekonomi samhället?
  2. Vilken politisk ideologi förknippas med marknadsekonomi?
  3. Vilka är förutsättningarna för en väl fungerande marknadsekonomi?
  4. Vilka problem kan uppstå i planekonomi?
  5. Hur besvaras de tre frågorna i en marknadsekonomi?
  6. Vad behövs i samhället för en fungerande marknadsekonomi?

Hur påverkar planekonomi samhället?

Om utbudet minskar, minskar även arbetarnas lön. Detta kan ju tyckas vara negativt. Arbetslösheten blir större, speciellt för sjuka, gamla och svaga människor som inte har möjlighet eller kunskapen att leverera som vissa andra. Det kan innebära stora klyftor i samhället.

Vilken politisk ideologi förknippas med marknadsekonomi?

Kapitalistisk marknadsekonomi Ett kännetecken på en kapitalistisk ekonomi är kravet på avkastning, att företag måste göra vinst för att överleva långsiktigt. En kapitalistisk marknadsekonomi kan ses som en "demokrati" där människor "röstar" med sina pengar för vad som ska produceras.

Vilka är förutsättningarna för en väl fungerande marknadsekonomi?

En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter institutioner, såväl formella (exempelvis lagstiftning och rättsväsende) som informella (värderingar såsom hederlighet) för att kunna fungera. Det här påvisar modern forskning tydligt.

Vilka problem kan uppstå i planekonomi?

Planekonomin kan därför inte ha några priser, och därmed inget sätt att uppskatta kostnader. Utan detta blir bokföring omöjligt; planekonomin kan alltså inte veta om dess planer har lyckats eller inte, eftersom den inte vet om den gör en vinst, eller en förlust, när den beslutar att producera något.

Hur besvaras de tre frågorna i en marknadsekonomi?

De tre grundläggande frågorna besvaras olika i marknadsekonomi respektive planekonomi....Ekonomins grundläggande problem.

MarknadsekonomiPlanekonomi
Hur?Lönsamheten avgör. Det billigaste produktionssättet. Vinstmålet avgörande.Myndigheterna beslutar om produktionskostnader utifrån utredningarna. Vinstmålet inte lika tydligt.

Vad behövs i samhället för en fungerande marknadsekonomi?

För att en marknadsekonomi ska fungera krävs en fungerande konkurrens. Om så är fallet tenderar konkurrens skapa en positiv utveckling och sunda förbättringar. Fungerande konkurrens kräver dock att spelreglerna för de på marknaden agerande aktörerna är likvärdiga samt att kunderna har rätt information.