:

Hur många varv går denna for-loop for int i 0 i <= 5 i ++)?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många varv går denna for-loop for int i 0 i <= 5 i ++)?
  2. Vad gör continue nyckelordet?
  3. När använder man en for resp while-loop ge exempel?
  4. Hur används while?
  5. Vad är while?
  6. Hur gör man en for loop?

Hur många varv går denna for-loop for int i 0 i <= 5 i ++)?

Exempel 1: Skapa en for-loop i Java Först specificerar man ett initialvärde int = 0, det vill säga det startvärde som räknaren ska börja räkna från. Sedan anger man att loopen ska upprepas så länge som i < 5, det vill säga fem gånger i detta exempel.

Vad gör continue nyckelordet?

Nyckelordet continue kan användas i en loop (for, while eller do... while) för att hoppa till nästa omgång i loopen. Exemplet nedan försöker illustrera detta. Då variabeln i antar värdet 3 ger continue ett hopp till loopens början och variabeln i får värdet 4.

När använder man en for resp while-loop ge exempel?

En for-loop har ett litet annat sätt att skriva sitt villkor, man kan se på det som en uppräknande loop där man kan sätta en variabel, ett villkor och en stegning av variabelns värde. En while-loop utförs 0 eller flera gånger, beroende om villkoret är uppfyllt. Villkoret fungerar på samma sätt som i en if-sats.

Hur används while?

Exempel 1. While-satsen består av endast ett villkor. Så länge villkoret stämmer, dvs att svaret på formuleringen inom parenteserna är sant (rad 2) så kommer programmet att loop'a runt. Klammerparenteserna (eller som en del säger, måsvingar) markerar while-satsens början och slut.

Vad är while?

En while-loop utförs 0 eller flera gånger, beroende om villkoret är uppfyllt. Villkoret fungerar på samma sätt som i en if-sats.

Hur gör man en for loop?

For-loop

  1. Den första saken är deklarationen och initieringen av int-variabeln i. Vi sätter värdet på i till 0. ...
  2. Den andra saken är villkoret för hur länge loopen ska köras. ...
  3. Den tredje saken är vad for-loopen ska göra med variabeln i varje gång loopen har körts.
BE