:

När låter göken?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När låter göken?
 2. Vad äter en sidensvans på vintern?
 3. När slutar göken att gala?
 4. Vad äter trastar på vintern?
 5. Vad äter småfåglarna på vintern?

När låter göken?

Gökhanenes ko-ko rop är ett av de mest välbekanta fågelläten som finns. Det hörs främst i maj och en bit in i juni när hanen försöker locka till sig en hona.

Vad äter en sidensvans på vintern?

Under eftersommaren övergår den till att äta bär, som utgör stapelfödan under vintern med rönnbär som specialitet. Vid snösmältningen kan man se sidensvansar äta lingon, tranbär och kråkbär, som kommit fram ur snön. De bär som sidensvansen äter passerar snabbt igenom matsmältningen och blir inte helt nedbrutna.

När slutar göken att gala?

Under maj och juni kan göken gala nästan dygnet runt. En gök i Uppland gol en gång outtröttligt 120 gånger utan uppehåll. Det gäller för hanarna att ligga i för honorna är betydligt färre i antal.

Vad äter trastar på vintern?

Tar ofta sin föda ute på öppna fält, gräsmattor eller liknande, där de i första hand söker efter mask, men också snäckor, insekter, spindlar och andra smådjur. Under hösten och vintern äter björktrastarna med stor förtjusning bär och frukter av olika slag.

Vad äter småfåglarna på vintern?

 • Hampfrö Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita.
 • Solrosfrö Grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka.
 • Havre. Gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva.
 • Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö ...
 • Ekollon. ...
 • Hasselnötter. ...
 • Jordnötter. ...
 • Talg, ister, späck, kokosfett.