:

Får polisen skjuta först?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får polisen skjuta först?
  2. Vad betyder det att skjuta skarpt?
  3. Är det olagligt att springa ifrån polisen?
  4. Vad är en skarp?
  5. Var ska polisen skjuta?

Får polisen skjuta först?

Poliser får skjuta när de själva eller andra utsätts för hot eller svårare våld som kan orsaka allvarlig skada, till exempel en person med kniv eller skjutvapen. Det kallas nödvärn - polisen skjuter för att skydda sig själva eller andra.

Vad betyder det att skjuta skarpt?

Poliser får i vissa situationer också använda skjutvapen för att gripa en person som är misstänkt eller dömd för särskilt grova brott och kan vara farlig för andra, till exempel om personen är på väg att rymma. Det kallas laga befogenhet, och kräver att polisen har behov att ingripa omedelbart.

Är det olagligt att springa ifrån polisen?

Befinner sig personen utanför bilen spelar det dock ingen roll om personen stannar eller inte. När polisen gör kontroller på personer utanför fordon kan personerna lämna platsen springandes, på cykel eller moped utan att riskera straff.

Vad är en skarp?

skarp i ordbok från 1870 Betydelse: Stark och genomträngande. Betydelse: Mycket hvass. Betydelse: Hård, sträng, bitande och stickande i tal och svar.

Var ska polisen skjuta?

1 § Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.