:

Kan kroppen till en for-loop innehålla en while-loop?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan kroppen till en for-loop innehålla en while-loop?
  2. När används for-loop?
  3. Vad är skillnaden mellan en for loop och en while loop?
  4. Vad gör en while loop?
  5. Vilken sats används för att avbryta en slinga C#?

Kan kroppen till en for-loop innehålla en while-loop?

Svar: C, bara boolska uttryck. Kan kroppen till en for-loop innehålla en annan for-loop.

När används for-loop?

En for-loop används för att göra saker om och om igen i ett program. Det kan exempelvis vara att göra upprepade beräkningar eller skriva ut namn från listor. For satsen skapar en loop som består av tre villkor eller uttryck. Villkoren skrivs inom parenteser och separeras med semikolon.

Vad är skillnaden mellan en for loop och en while loop?

#do while. En loop konstruerad enligt do-while fungerar på snarlikt sätt som while loopen. Skillnaden är att villkoret testas i slutet av loopen och inte i inledningen av loopen. Så här ser samma loop ut som räknar från ett till tio.

Vad gör en while loop?

While–loopen exekveras (kör) alltid, så länge villkoret är True. Varje gång loopen kör, utför programmet en rad operationer och återgår (loop) sedan till villkoret. Är villkoret fortfarande uppfyllt efter att operationerna har körts, så utförs loopen en gång till.

Vilken sats används för att avbryta en slinga C#?

Går det bara att bestämma inne i loop'en, när loop'en ska avbrytas, så är rekommendationen att använda en while-sats.