:

Hur kan vi förstå barns lek och vad det är uttryck för?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan vi förstå barns lek och vad det är uttryck för?
  2. Varför lek i förskolan?
  3. Vilken betydelse har leken och varför leker vi i förskolan?
  4. Hur beskrivs barns relationsskapande i förskolan utifrån olika perspektiv?
  5. På vilket sätt kan leken påverka barns intellektuella emotionella och sociala utveckling?

Hur kan vi förstå barns lek och vad det är uttryck för?

Lekens innehåll är ett uttryck för det barn kan och förstår. Sammanhang och helheter är viktiga och barn är medvetna om lekens förutsättningar både materiellt, socialt och emotionellt. Barnen deltar hela tiden i flera olika teman samtidigt och det berikar lekens innehåll och barns meningsskapande.

Varför lek i förskolan?

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till att samarbeta och lösa problem. Det är därför betydelsefullt att den fria leken har en stor plats i förskolan. Leken är viktig för barns sociala, psykiska, fysiska, emotionella och språkliga utveckling.

Vilken betydelse har leken och varför leker vi i förskolan?

Varför är det viktigt att barn får leka? – Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

Hur beskrivs barns relationsskapande i förskolan utifrån olika perspektiv?

Engdahl (2011) och Jonsdottir (2007) beskriver relationsskapande som en viktig del i förskolan som sker vardagligt där barn får utbyta tankar och känslor med varandra. För att barn ska känna sig tillfredsställda så menar dem att barn bör skapa relationer till andra barn.

På vilket sätt kan leken påverka barns intellektuella emotionella och sociala utveckling?

Leken är viktig för hela barnets utveckling – motoriskt, intellektuellt, emotionellt och social utveckling. Barnet bearbetar känslomässiga upplevelser genom leken. Det skaffar sig kunskaper, tränar sitt språk och sin sociala förmåga. Det tränar även sin föreställningsförmåga och fantasi.