:

Vad kan man skriva en nyhetsartikel om?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man skriva en nyhetsartikel om?
 2. Hur skriver man en byline?
 3. Hur många ord har en nyhetsartikel?
 4. Hur skriver man en intervju i en artikel?
 5. Hur diskuterar man en artikel?
 6. Vad menas med byline?
 7. Hur är texten skriven?
 8. Hur kollar man hur många ord man har skrivit?

Vad kan man skriva en nyhetsartikel om?

Nyhetsartikeln är en informerande text där en journalist beskriver något som har hänt. Nyhetsartiklar kan man läsa i både pappers- och webbtidningar. De har till uppgift att på ett objektivt och sakligt sätt förmedla information till allmänheten.

Hur skriver man en byline?

De finns med för att underlätta läsningen och “lufta upp” textmassan. Byline är underskriften på artikeln, med namnet på den person som har skrivit texten. Ibland ligger byline i slutet på artikeln, ibland i början. En bildbyline är en underskrift där det även finns en bild på personen som har skrivit artikeln.

Hur många ord har en nyhetsartikel?

Ofta blir texten tung om reportern hela tiden ska berätta för läsaren. Låt den intervjuade, eller den man citerar, tala direkt till läsaren – ställ dig inte mellan dem! Försök att skriva rappt och kortfattat så att texten inte blir för lång. En bra artikel bör vanligtvis inte överskrida 2000 tecken.

Hur skriver man en intervju i en artikel?

Att intervjua handlar om fler moment och färdigheter än så.

 1. Gör research. ...
 2. Vem skriver du för? ...
 3. Ha klart för dig vad du vill få ut. ...
 4. Formulera dina frågor. ...
 5. Ska intervjupersonen få se frågorna i förväg? ...
 6. Ta alltid anteckningar! ...
 7. Använd rätt sorts anteckningsblock! ...
 8. Börja intervjun med en öppen fråga.

Hur diskuterar man en artikel?

Tänk dig att du diskuterar din artikelidé med en tänkt läsare som säger: ”Jaha, men varför ska jag bry mig om det här?” De vill veta varför artikeln är relevant för just dem. I stället för att föreläsa om ditt företag eller alla dina kunskaper, bör du alltså fundera över vad du har att erbjuda läsaren.

Vad menas med byline?

Byline ([ˈbailain], från engelskan) är den del av en tidningsartikel som talar om vem som skrivit den och vem som tagit eventuella fotografier med mera. En fotobyline står oftast angiven i anslutning till respektive bild, efter eventuell bildtext.

Hur är texten skriven?

Artiklar är den vanligaste formen av text i en dagstidning och skrivs av journalister. Överst står en fångande rubrik som sedan följs av en ingress (som är en kort sammanfattning av det viktigaste av artikeln som helhet). Ingressens uppgift är att göra läsaren nyfiken på att läsa resten av artikeln.

Hur kollar man hur många ord man har skrivit?

Räkna antalet ord i ett långt dokument

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Om du vill hitta antalet ord, tecken och sidor klickar du på Verktyg. Antal ord högst upp på sidan.
 3. Stäng fönstret genom att klicka på Klar.