:

Hur får man syndernas förlåtelse?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man syndernas förlåtelse?
  2. Får vem som helst bikta sig?
  3. Varför bikta sig?
  4. Vad är bikta sig?
  5. När ska man förlåta otrohet?

Hur får man syndernas förlåtelse?

Tro på att Jesus Kristus kan befria dig från syndens börda och att du kan bli ren igen. Inse att du har syndat – att du på något sätt har vänt dig bort från Gud. Förändring kan inte ske om du vägrar erkänna att du har gjort något fel. Du bör känna sann ånger över sådant i ditt liv som är i strid med Guds vilja.

Får vem som helst bikta sig?

Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. Det finns inga rätt eller fel. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Varför bikta sig?

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

Vad är bikta sig?

Bikt (lågtyska bîcht(e) 'bekännelse') är en enskild syndabekännelse inför en präst med åtföljande tillsägande av syndaförlåtelse, avlösning. Prästen är ålagd absolut tystnadsplikt vad gäller det som sägs under bikt eller själavårdande samtal. Det innebär ett undantag från vittnesskyldigheten i domstol.

När ska man förlåta otrohet?

man skall förlåta en otrohet måste man göra det till 100 %, inte till 90-99%. En parrelation kan överleva en otrohet om den som var det kan berätta hela sanningen och den som blev bedragen kan förlåta till 100 %. Den otrogne behöver jobba på att förstå sitt val.