:

Vad som krävs för att köra reducerade mängder?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad som krävs för att köra reducerade mängder?
  2. Vilket gods lastas oftast i en Bulkbil?
  3. Vad är Massgods?
  4. Vad kör man i en Bulkbil?
  5. Vad händer med axel och boggi trycken när du lastar av?

Vad som krävs för att köra reducerade mängder?

Ser till att alla som hanterar godset känner till dess farliga egenskaper. Farligt gods-etiketter som signalerar reducerade mängder av farligt gods. Används för märkning av kollin och overpack. Etiketterna kundanpassas med ämnets farlighetsnummer samt användarens/mottagarens namn i enlighet med gällande regler.

Vilket gods lastas oftast i en Bulkbil?

I tank- och bulkbilar körs många olika varor. Vanligast är bensin och oljor, men det förekommer även cement, krita, kalk, foder m.m. Många gånger är det farligt gods som ska lastas, transporteras och lossas. Exempel är bensin, olika kemikalier eller bitumen.

Vad är Massgods?

Massgods avser bulkgods, det vill säga gods i lös vikt av homogen karaktär som oftast hanteras med skopa eller pump. Exempel på massgods är jord, grus, sten, sand, rivningsmassor, betong och asfalt.

Vad kör man i en Bulkbil?

I tank- och bulkbilar körs många olika varor. Vanligast är bensin och oljor, men det förekommer även cement, krita, kalk, foder m.m. Många gånger är det farligt gods som ska lastas, transporteras och lossas. Exempel är bensin, olika kemikalier eller bitumen.

Vad händer med axel och boggi trycken när du lastar av?

Grundregeln är att lasten fördelas jämnt över fordonet. Om annat gäller för fordonet bör det märkas så att lämplig tyngdpunkt för lasten framgår. Tänk också på att lastens tyngdpunkt ändras vid dellossning och att det innebär att axeltrycken förändras.