:

Hur blir man Stationsvärd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man Stationsvärd?
  2. Vad gör en Stationsvärd?
  3. Hur kan du bidra till vår verksamhet MTR?
  4. Vad menas med MTR?
  5. Vem äger MTR?
  6. Vad gör en spärrvakt?
  7. Hur mycket tjänar man som stationsvärd?
  8. Vad kan du bidra med till teamet?
  9. När tog MTR över tunnelbanan?
  10. Vem äger pendeltågen?

Hur blir man Stationsvärd?

Du kommer att påbörja en anställning som inleds med en utbildningsperiod om ca 5 veckor på heltid med start i mars. Under hela utbildningen får du full lön som stationsvärd. Efter avklarad utbildning fortlöper din anställning som färdigutbildad stationsvärd på 100% eller 60%.

Vad gör en Stationsvärd?

Som Stationsvärd är det huvudsakliga uppdraget att bemöta resenärerna med fokus på att ge ett bemötande i världsklass samt att bidra till en resa i en trygg och säker miljö. En viktig del av rollen innebär att identifiera resenärernas behov och på ett professionellt sätt överträffa kundens förväntningar i varje möte.

Hur kan du bidra till vår verksamhet MTR?

MTR ska bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vår viktigaste hållbarhetsfråga är att få fler att resa med oss, istället för med bil eller flyg, genom att erbjuda det mest attraktiva färdsättet.

Vad menas med MTR?

MTR Corporation Limited är ett företag baserat i Hongkong som bland annat äger och sköter driften av Hongkongs tunnelbana, Mass Transit Railway (MTR). De har kontrakt på drift av järnvägsnät i Storbritannien och Australien samt verksamhet i Sverige (se nedan).

Vem äger MTR?

MTR CorporationMTR Fare Savers / Överordnad organisation ÄGARE. MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation UK i London och ingår i den Hongkong-baserade koncernen MTR Corporation Limited.

Vad gör en spärrvakt?

En spärrvakt (korrekt benämning stationsvärd) är i Stockholms Lokaltrafik en person som säljer biljetter och ger information till resenärerna vid stationer på Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät. Stationsvärden sitter ofta i en mindre kur med översikt över spärrlinjen.

Hur mycket tjänar man som stationsvärd?

Lön: 25 814 kronor i månaden plus ob. 159,35 i timmen. Bäst med jobbet: Att få råda sig själv.

Vad kan du bidra med till teamet?

Att ta ansvar för sig själv, att känna motivation och engagemang, att utveckla sig själv, delta aktivt, samarbeta i och mellan grupper, förändringsvilja, balans i livet, bidra till arbetsklimat och arbetsglädje. När alla medlemmar i ett team tänker aktivt på dessa frågor blir teamet per automatik mer välmående.

När tog MTR över tunnelbanan?

Den 2 november 2009 tog MTR över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Tio år senare har MTR breddat verksamheten till att totalt omfatta fem bolag med drygt 5 300 medarbetare och är idag en av Stockholm tre största arbetsgivare.

Vem äger pendeltågen?

Trafikoperatör åt SL var Statens Järnvägar (SJ), därefter Citypendeln fram till , Stockholmståg fram till 10 december 2016, sedan dess MTR Pendeltågen. Själva tågen ägs dock av SL, liksom alla fordon i SL:s spårtrafik.