:

Vilka beståndsdelar finns hos protonen och neutronen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka beståndsdelar finns hos protonen och neutronen?
  2. Hur många elektroner kan finnas i ett skal?
  3. Hur många elektroner finns i K-skalet?
  4. Vad är ett elektronskal?
  5. Hur fördelas elektronerna i skal?

Vilka beståndsdelar finns hos protonen och neutronen?

Atomkärnan består av protoner och neutroner. I ett "moln" runt atomens kärna kretsar elektroner. Protoner är positivt laddade (+) och elektronerna är negativt laddade (-). Neutroner har ingen elektrisk laddning och är därför neutrala.

Hur många elektroner kan finnas i ett skal?

Antalet e – (elektroner) som maximalt kan finnas i ett skal kan beräknas med denna enkla formel: A n t a l e − = 2 ⋅ n 2, där n är elektronskalets nummer. K-skalet är det första (innersta) skalet, alltså har det 1 som nummer. Via formeln konstaterar vi att det max kan finnas två elektroner i det skalet.

Hur många elektroner finns i K-skalet?

K-skalet är det första (innersta) skalet, alltså har det 1 som nummer. Via formeln konstaterar vi att det max kan finnas två elektroner i det skalet. På samma sätt kan vi konstatera att det får plats 8 elektroner i L-skalet (n = 2) och 18 elektroner i M-skalet (n = 3). Hur elektronerna fördelas i skal

Vad är ett elektronskal?

Ett elektronskal beskrivs i Bohrs atommodell som ett skal runt kärnan på ett visst avstånd där det får plats ett specifikt antal elektroner som cirkulerar runt kärnan.

Hur fördelas elektronerna i skal?

Hur elektronerna fördelas i skal. Generellt placeras elektroner i de inre elektronskalen före de yttre. Detta sker på grund av att elektronerna får mindre energi ju närmare kärnan de är.