:

Vad krävs för att få riksfärdtjänst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få riksfärdtjänst?
  2. Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?
  3. Vad är en resepolicy?
  4. När ska riksfärdtjänst beviljas?
  5. Vad menas med riksfärdtjänst?
  6. Kan man få tillfällig färdtjänst?
  7. Vad kostar färdtjänst per mil?

Vad krävs för att få riksfärdtjänst?

För att bli beviljad riksfärdtjänst så måste du uppfylla dessa villkor:

  • Du kan inte genomföra resan till normala resekostnader, utan ledsagare på grund av ditt funktionshinder.
  • Du genomför resan för rekreation, fritidsverksamhet eller en annan enskild händelse.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometerUpp t.o.m. 25 år26 år och uppåt
73 kr105 kr
191 kr130 kr
1115 kr165 kr
1136 kr195 kr

Vad är en resepolicy?

En resepolicy är ett styrdokument som hjälper företag effektivisera sitt resande genom sänkta kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad säkerhet. En resepolicy innehåller även instruktioner för hur medarbetare ska förhålla sig till tjänsteresor samt vad de har rätt till under resan.

När ska riksfärdtjänst beviljas?

Kommunen behöver ha Din ansökan om riksfärdtjänst minst tre veckor före planerad resa. Vid behov ska ansökan styrkas med läkarintyg. Normalt beviljas en resa i taget, d.v.s. en resa (och returresa) vid ett fastställt datum och med fastställt mål.

Vad menas med riksfärdtjänst?

Personer som har en funktionsnedsättning som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan för fritidsresor t ex resor till släkt och vänner ansöka om riksfärdtjänst.

Kan man få tillfällig färdtjänst?

Vad krävs för att tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Vad kostar färdtjänst per mil?

En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan. Summan du ska betala för en resa räknas ut automatiskt utifrån din beställda resa och inte utifrån den väg som föraren kör.