:

Hur långt avstånd är det mellan Uranus och solen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt avstånd är det mellan Uranus och solen?
  2. Vilken son har besökt Uranus?
  3. Vad heter planeten Uranus?
  4. Vad innehåller den stora blå gasplaneten Uranus?
  5. Vad är Uranus atmosfär?

Hur långt avstånd är det mellan Uranus och solen?

Uranus ligger cirka 2 870 miljoner km (2 ljustimmar och 40 ljusminuter) från solen; vilket är ungefär dubbelt så långt som Saturnus avstånd till solen. Det stora avståndet gör att temperaturen är cirka −210 grader i atmosfärens ovansida.

Vilken son har besökt Uranus?

Uranus är en likartad planet. Den enda sonden som har besökt Uranus är Voyager 2, som flög förbi på nära håll 1986. Voyager 2 studerade Uranus atmosfär samt det vädersystem som skapas av den liggande rotationen. Ett vädersystem som bland annat innebär att vindhastigheterna på Uranus kan komma upp i 900 km/h.

Vad heter planeten Uranus?

Namnet. Uranus har alltså sitt namn efter den grekiska himmelsguden Uranos ( klassisk grekiska: Οὐρανός) – fader till Kronos och farfader till Zeus – vilket på latin blev "Ūranus".. Uranus är den enda planeten som fått hämta sitt namn från den grekiska mytologin, övriga från den romerska.

Vad innehåller den stora blå gasplaneten Uranus?

Uranus består huvudsakligen av hydrogen och helium, men den stora blå gasplaneten innehåller även en del vatten, ammoniak och metan. Uranus mäter 50 724 kilometer i diameter. Därmed är planeten den tredje största i vårt solsystem mätt i diameter.

Vad är Uranus atmosfär?

Uranus är den planet i solsystemet som har den kallaste atmosfären, där temperaturen kan falla ned till minus 224 grader. Uranus atmosfär består av 83 procent väte, 15 procent helium och 2 procent metan. Det finns dessutom spår av ammoniak, etan, acetylen, kolmonoxid, vatten och svavelväte.