:

Vad är en Lagermask?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Lagermask?
 2. Hur frilägger jag en bild i Photoshop?
 3. Vilken tangent trycker man ner när man gör en ny markering för att subtrahera markering för en befintlig markering?
 4. Hur fungerar Photoshop?
 5. Vad är en friläggning?
 6. Hur sparar man en bild utan bakgrund?
 7. Vad gäller för lager i bildredigeringsprogram?

Vad är en Lagermask?

Lagermasker styr lagrets synlighet utan att själva lagret redigeras. Beroende på vilken typ av effekt du vill uppnå kan du använda antingen en lagermask eller en urklippsmask. Lagermasken styr synligheten för de lager som den tillämpas på.

Hur frilägger jag en bild i Photoshop?

Friläggning med läget markera och maskera

 1. Börja med att göra en grov Lasso-markering runt objektet. ...
 2. Skapa en lagermask.
 3. Dubbelklicka på lagermasken – nu hamnar du i läget Markera och maskera.
 4. Välj en bra förhandsgranskning som bäst matchar ditt slutresultat. ...
 5. Nu är det dags att justera i reglagen.

Vilken tangent trycker man ner när man gör en ny markering för att subtrahera markering för en befintlig markering?

Om du vill subtrahera från markeringen släpper du musknappen, trycker på Alt och drar när pekaren ändras till .

Hur fungerar Photoshop?

 1. Arbetsytan Markera och maskera.
 2. Göra snabbmarkeringar.
 3. Komma igång med markering.
 4. Markera med hjälp av markeringsramsverktygen.
 5. Markera med hjälp av lassoverktygen.
 6. Markera ett färgintervall i en bild.
 7. Justera pixelmarkeringar.
 8. Konvertera mellan banor och markeringsgränser.

Vad är en friläggning?

Med friläggning menas att endast den isolerade delen studeras och att samtliga krafter som påverkar den ritas ut. I den frilagda figuren ovan syns hur väggen påverkar lådan med kraften NB och hur golvet påverkar lådan med krafterna NA och FA (friktion), samt hur tyngden påverkar lådan med kraften mg genom tyngdpunkten.

Hur sparar man en bild utan bakgrund?

Bevara bakgrundsgenomskinligheten i en GIF- eller PNG-bild

 1. Öppna eller skapa en bild med genomskinlighet och välj Arkiv > Spara för webben.
 2. I dialogrutan Spara för webben väljer du GIF, PNG‑8 eller PNG‑24 som optimeringsformat.
 3. Markera Genomskinlighet.

Vad gäller för lager i bildredigeringsprogram?

I denna lektion: Arbeta med lager på panelen Lager

 • Dra ett lager upp eller ned på panelen Lager för att ändra ordningen på lageruppbyggda objekt i bilden.
 • Klicka på ikonen för att skapa ett nytt lager längst ned på panelen Lager och ett nytt lager skapas.