:

Vilket grundämne behövs för att ett ämne ska kunna brinna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilket grundämne behövs för att ett ämne ska kunna brinna?
  2. Vilka tre saker behövs för att det ska kunna brinna?
  3. Vad kallas en förbränning med lite tillgång till syre?
  4. Vad är förbränning i kroppen?
  5. Vad är långsam förbränning?
  6. Vad är förbränning i levande organismer?

Vilket grundämne behövs för att ett ämne ska kunna brinna?

Kvar blir bara aska och avgaser. För att något ska kunna brinna krävs alltså tre saker. Det behövs värme, syre och något brännbart. Om något brinner och du ska släcka, räcker det att du tar bort antingen värmen, syret eller det brännbara.

Vilka tre saker behövs för att det ska kunna brinna?

För att en brand ska uppstå behövs syre, värme och bränsle, dessutom i rätt pro- portion till varandra. Tas någon av dessa komponenter bort kommer branden att slockna. Tillgången till syre påverkar branden.

Vad kallas en förbränning med lite tillgång till syre?

Detta kallas med ett annat ord stökiometrisk förbränning.

Vad är förbränning i kroppen?

Förbränning i kroppen. Också i levande organismer förekommer förbränning, om än i en lugnare och mycket mer kontrollerad form. I det sammanhanget kallas förbränningen för cellandning och energin som bildas används till att hålla i gång organismens livsprocesser. Utan cellandningen dör organismen förr eller senare.

Vad är långsam förbränning?

Ett exempel på långsam förbränning är metabolismen, där födan via en rad reaktioner slutar i huvudsakligen koldioxid och vatten. Ett annat exempel är järn som rostar. Förbränning kan också vara mycket snabb, i form av explosioner.

Vad är förbränning i levande organismer?

Också i levande organismer förekommer förbränning, om än i en lugnare och mycket mer kontrollerad form. I det sammanhanget kallas förbränningen för cellandning och energin som bildas används till att hålla i gång organismens livsprocesser. Utan cellandningen dör organismen förr eller senare.