:

I vilken enhet mäter man aktiviteten eller styrkan hos ett radioaktivt ämne och vad betyder enheten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. I vilken enhet mäter man aktiviteten eller styrkan hos ett radioaktivt ämne och vad betyder enheten?
  2. Vad sker då elektronen återgår till sin innersta bana?
  3. Vad studerar man med en spektrometer och vad kan man då få reda på?
  4. Vad är enheten för radioaktivitet?
  5. Vilken typ av sönderfall sker då torium 230 sönderfaller och det bildas radium Ra?

I vilken enhet mäter man aktiviteten eller styrkan hos ett radioaktivt ämne och vad betyder enheten?

Aktiviteten i det radioaktiva ämnet meddelas med en enhet som heter becquerel (uttalas bekrel). Enheten förkortas Bq. En becquerel betyder att laddningen i en atomkärna laddas ur under en sekund. Mängden becquerel anger strålningens styrka.

Vad sker då elektronen återgår till sin innersta bana?

B) Vad sker då elektronen återgår till sin innersta bana? B) Atomen avger energi i from av strålning.

Vad studerar man med en spektrometer och vad kan man då få reda på?

Med en spektrometer studerar man spektrum från olika ljuskällor. På så sätt kan man få reda på ämnen som finns i ljuskällan. Fem olika typer av elektromagnetiska vågor? Vid radioaktivt sönderfall utsänds ibland heliumkärnor.

Vad är enheten för radioaktivitet?

Elektromagnetisk strålning med hög energi. Det sker vid både alfa- och betasönderfall. Vill man ange ett radioaktivt ämnes mängd använder man begreppet aktivitet, som mäts i enheten becquerel (Bq). En Bq är ett sönderfall per sekund.

Vilken typ av sönderfall sker då torium 230 sönderfaller och det bildas radium Ra?

Torium förekommer liksom uran allmänt i våra bergarter. Halveringstiden för Toron är endast 56 s. Om denna gas detekteras så har transporttiden från källan till mätpunkten varit kort. Som framgår av nedanstående figur avges gammastrålning när radium (Ra-226) sönderfaller till radon (Rn-222).