:

Vad menas med personlig skyddsutrustning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med personlig skyddsutrustning?
  2. Måste man alltid följa det som står i Arbetsmiljöplanen gällande vilken skyddsutrustning som ska användas?
  3. Vad kan ingå i en personlig skyddsutrustning?
  4. Får man ha shorts som elektriker?
  5. Vilken skyddsutrustning kan du behöva när du ska arbeta med städning?

Vad menas med personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd. I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Det kan innebära att se över punktutsug och fallskyddsräcken eller att avskärma buller.

Måste man alltid följa det som står i Arbetsmiljöplanen gällande vilken skyddsutrustning som ska användas?

Enligt arbetsmiljölagen 3:3 är arbetstagaren skyldig att bära föreskriven skyddsutrustning. Den arbetstagare som grovt åsidosätter sin skyldighet att använda skyddsutrustning, riskerar disciplinåtgärder av arbetsgivaren. Det kan vara omplacering och/eller skriftlig varning, som kan leda till avsked (AD 1999 nr 66).

Vad kan ingå i en personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning är utrustning som bärs eller hålls av en person till skydd mot kemiska, fysiska eller biologiska risker. Det kan till exempel vara hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och fallskydd.

Får man ha shorts som elektriker?

-Jo, det kan det vara. Arbetsgivare och anställda kan ju beroende på bransch, komma överens i en klädpolicy om när det är acceptabelt och gångbart. Mycket handlar som sagt om vad du jobbar med. Är du badvakt eller jobbar inom transportyrken kan shorts mycket väl vara ok.

Vilken skyddsutrustning kan du behöva när du ska arbeta med städning?

Cytostatikagodkänd skyddsrock med hel front och lång ärm med mudd ska användas då underarmarna lätt kontamineras samt cytostatikagodkända nitrilhandskar. Handskarna bör bytas efter 30 minuters städning.