:

Vilka typer av nätverk finns det?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka typer av nätverk finns det?
  2. Vilken typ av internetanslutning?
  3. Vilken typ av uppkoppling har jag?
  4. Vad har Telia för anslutningstyp?
  5. Har jag fiber?

Vilka typer av nätverk finns det?

Nätverksklasser

  • PAN (Personal Area Network, nätverk som begränsar sig till en enda person)
  • LAN (Local Area Network, lokalt nätverk) ...
  • MAN (Metropolitan Area Network, stadsnätverk, campusnätverk)
  • WAN (Wide Area Network, omfattande datanätverk, exempelvis Sunet eller hela det globala Internet)

Vilken typ av internetanslutning?

Statisk ip-adress - Din leverantör har tilldelat dig en specifik ip-adress, information om vilken adress det är ska framgå i informationen från din internetleverantör. PPPoE - Din leverantör kräver att du ska ange ett användarnamn och ett lösenord för att komma åt internet.

Vilken typ av uppkoppling har jag?

Beroende på vilken bredbandsleverantör (internetleverantör / ISP) du har så får du antingen ange din uppkopplingstyp och vilken hastigheten du betalar för, eller så har leverantören en koppling mot Bredbandskollen så att detta sköts automatiskt. Exempel 2 - Uppkopplingstyp och uppkopplingshastighet anges automatiskt.

Vad har Telia för anslutningstyp?

Fast Bredband via mobilnätet använder sig utav Telias mobilnät via tekniken FWA (Fixed Wireless Access) för att leverera en bredbandsanslutning. Denna typ av anslutning erbjuds där Telia kan säkerställa tillräcklig bra kapacitet för en fast bredbandsanslutning via mobilnätet.

Har jag fiber?

Om du bor i en enskild fastighet Ta reda på om det finns bredband i ditt område, till exempel med hjälp av Post- och telestyrelsens tjänst Bredbandskartan. Ta reda på om det går att ansluta din fastighet. Det gör du genom att kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören.