:

Vilka är kvalitetsregister?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är kvalitetsregister?
  2. Vem som helst kan få uppgifter ur Socialregister?
  3. Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren?
  4. Vad syns i Socialregistret?
  5. Hur länge sparas handlingar socialtjänsten?

Vilka är kvalitetsregister?

Förutom de Nationella Kvalitetsregistren (NKR) som får ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten, finns ett stort antal andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. Informationskravet till patienter gäller även dessa register.

Vem som helst kan få uppgifter ur Socialregister?

Om Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal, eller enbart med stöd av ditt samtycke, har du i vissa fall möjlighet att ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren?

Som regel är regionstyrelser CPUA-myndighet för Nationella Kvalitetsregister. Även statliga myndigheter kan vara CPUA för ett kvalitetsregister om de bedriver hälso- och sjukvård. På www.kvalitetsregister.se har varje Nationellt Kvalitetsregister en egen sida där det framgår ansvarig CPUA-myndighet.

Vad syns i Socialregistret?

Kommunen har ett socialregister, där uppgifter som ligger till grund för beslut registreras i en personakt. Den som är berörd har rätt att ta del av vad som skrivs i personakten. Allt som dokumenteras i socialregistret betraktas som "känsliga uppgifter" och är starkt sekretessbelagt.

Hur länge sparas handlingar socialtjänsten?

Handlingar i ärenden enligt socialtjänstlagen Lagliga grunden för behandlingen är rättsligförpliktelse och personuppgifterna sparas i 5 år efter sista anteckningen förutom de som avser personer födda dag 5,15 och 25 som sparas för evigt.