:

Hur åldras hjärnan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur åldras hjärnan?
  2. Vad händer socialt när vi blir äldre?
  3. Vilka effekter har aktivitet på äldre människors upplevelse av ett gott åldrande?
  4. Vilka aktiviteter Tror du äldre människor uppskattar?
  5. Vad är ett hälsosamt åldrande?

Hur åldras hjärnan?

Hjärnan förändras på många sätt under det normala åldrandet. Till exempel så minskar tillgången på många signalsubstanser som dopamin (Bäckman et al., 2006) och volymen på hjärnans grå substans, som bland annat innehåller nervcellernas kärnor, blir mindre (Raz et al., 2005).

Vad händer socialt när vi blir äldre?

Det sociala åldrandet syftar till de förändringar som sker kring socialisering, förmågan till anpassning till nya roller, exempelvis att lämna sin roll som arbetare, att acceptera den nya rollen som pensionär är en stor, omtumlande övergång, som kan innebära rubbningar för en äldre människa, de sociala förändringarna ...

Vilka effekter har aktivitet på äldre människors upplevelse av ett gott åldrande?

Att hålla sig aktiv med olika sysselsättningar och kontakt med andra människor antas leda till en ökad tillfredsställelse och en bättre anpassning till tillvaron.

Vilka aktiviteter Tror du äldre människor uppskattar?

Dagverksamhet är ofta inriktat på äldre med demenssjukdom. På dagverksamheten kan man till exempel laga mat tillsammans, spela spel, göra utflykter eller få sällskap på en promenad. Det är också ett bra sätt att ge avlastning och stöd till anhöriga.

Vad är ett hälsosamt åldrande?

WHO:s definition av hälsosamt åldrande "Healthy ageing is the process of developing and maintaining the functional ability that enables wellbeing in older age." Citatet från World report on ageing and health.